Disclaimer

De informatie (zoals maar niet beperkt tot teksten, beelden, links, etc.) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Interoffices levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Interoffices behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Op alle aangeboden informatie en materiaal (met inbegrip van tekst, afbeeldingen, gegevens, illustraties, foto’s, gegevens, ontwerpen, pictogrammen, videoclips, software, graphics, scripts, logo’s en ander materiaal dat deel uitmaakt van de website van Interoffices) rusten van rechtswege auteursrechten en andere rechten van intellectuele of andere eigendom van Interoffices, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Interoffices. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten zijn dus voorbehouden aan Interoffices. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Informatie Interoffices:

Interoffices bvba

Lozenberg 9 bus C 1932 Zaventem

http://www.interoffices.com

Telefoon: +32 (0) 483 595 676

BTW ‐BE: 0507.698.394

This website uses cookies to enable all functionalities for best performance during your visit. Should you wish to decline persistent cookies to be sent to you, kindly adjust your computer accordingly. If you continue browsing the site, you are giving implied consent to the use of cookies on this website. See our Cookie Policy for details.